Handelsbetingelser og kundeservice

Omfattende sagkyndig kundeservice
Vi vejleder vore kunder grundigt og gratis om alle vore produkter. Gennem årene har vi udbygget vores kundeservice til også at omfatte vejledning i at printe billeder, rense printhoveder og genfylde patroner. Vore kunder modtager således hjælp til opsætning af printere, rådgivning for det korrekte papirvalg og anvisning af den korrekte profil til hvert eneste fotopapir. Vi modtager til gengæld løbende uopfordrede takkemails for vores full-service-koncept. Ved mere tidkrævende opgaver, kan udvidet assistance købes som timebetalt service.
Hvis der er den mindste tvivl om vore produkters anvendelse til din opgave, så send en mail med oplysning om telefonnummer og vi kontakter dig pr. telefon eller mail og giver grundig vejledning.
Forsendelse og levering
Når du handler med tpi-danmark.dk gælder der et sæt samhandelsbetingelser, som først og fremmest sikrer dig som vores kunde ikke uvæsentlige rettigheder. For at undgå misforståelser, bedes du læse om disse betingelser, der naturligvis stemmer overens med dansk forbrugerlovgivning. Samtidig er vi selvfølgelig ikke smålige, hvis der mod forventning skulle være et problem med købet. Så læs det følgende mens du husker dette.
Forbehold
Der tages forbehold for afgiftsændringer, trykfejl samt pris- og valutaændringer. tpi-danmark.dk fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering i forhold til det lovede. Dette forbehold kan ikke tilsidesætte kundens ret til at hæve købet såfremt der er tale om en forsinkelse, der er af væsentlig betydning for kunden.
Ordrer på laserpatroner over 1500.- kr. (ekskl.moms) leveres fragtfrit direkte ab KMP fabrik. Evtl. betalt porto godskrives. Ved køb af laserpatroner kan leveringen kræve op til 10 hverdage. Vi opfordrer derfor vore kunder til at bestille laserpatroner i god tid.
Priser
Samtlige leverancer sker mod forudbetaling, medmindre andet er aftalt.
Købsaftaler med tpi-danmark.dk er underlagt de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, der som minimum opfylder forbrugerens rettigheder iht. gældende forbrugerlovgivning. Har du som vores kunde modtaget ordrebekræftelse, bedes du kontrollere, om din ordre stemmer overens med vores ordrebekræftelse og straks gøre tpi-danmark.dk opmærksom på eventuelle afvigelser.
Priser på forsendelse er i DKK. Forsendelsen varetages af Post Danmark. Vi vælger altid den billigste forsendelsesmåde, og altid forsikrede pakker. Sådan gør vi:
Ingen fakturagebyrer. Ingen fortjeneste på fragt.
Forsendelse af laserpatroner til en værdi over 1500.- (ekskl.moms) sker fragtfrit og direkte fra KMP fabriken, hvor det er muligt.
Beskadigelse eller bortkomst under transport
Kontrollér forsendelsen straks, for at sikre dig, at alle varer er i forsendelsen.
Du er som kunde dækket mod beskadigelse og bortkomst under transport, Vi har forsikret hos Post Danmark. Skulle uheldet være ude, og du modtager en beskadiget pakke, skal du blot henvende dig til det lokale postkontor og gøre opmærksom på skaden. (Dette skal du gøre samme dag, du modtager pakken). Manglende varer i ubeskadigede pakker anmeldelse ligeledes på modtagelsesdagen til tpi-danmark.dk. Forsinkede anmeldelser medfører, at erstatningsfremsendelser ikke kan kræves af afsenderen.
Når du har gjort Post Danmark opmærksom på skaden, kontaktes vi, så vi kan fremsende en ny pakke til dig.
NB: Alle pakker fremsendes forsikrede, med mindre der vælges anden forsendelse med ordren.
Transportskader: Såfremt der ved modtagelsen af bestilte varer, konstateres mangler, transportskader el. lign, skal modtager straks ved modtagelsen informere transportøren herom, samt notere dette på følgeseddel eller fragtbrev. Endvidere skal tpi-danmark.dk, straks orienteres om skaden, således ny forsendelse eller kreditering kan ske. Det er en betingelse for erstatning, at skaden er anmeldt overfor transportøren, som regel Post Danmark.
Fortrolighed og sikkerhed
Samtlige kundeoplysninger behandles naturligvis fortroligt. Der vil aldrig blive videregivet informationer til anden side for kommerciel udnyttelse.
Vi anvender PBS betalingsservice, hvor alle data ligeledes foregår i et absolut datasikret miljø.
Kun i de tilfælde, hvor betalingen misligholdes eller ved kontraktbrud vil det forekomme, at vi ad juridisk vej vil være nødt til at oplyse overfor offentlig myndighed for inddrivelse af tilgodehavendet. Men: Vore kunder er gode til at betale, så bare rolig...
Returnering og fortrydelse
Ved fortrydelse af køb, kan en vare returneres til tpi-danmark.dk inden 14 dage. Returnering kan normalt kun ske, hvis varen er ubeskadiget samt i original ubrudt emballage. Ved returnering skal forsendelsen indeholde en skrivelse med årsag, faktura- og kundenummer. Al returnering sker for kundens egen regning og risiko. Reklamationer skal dog ske inden 8 dage fra varens modtagelse. Varen vil blive godskrevet, såfremt den er i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Du kan også nægte modtagelse af varen, og på denne måde fortryde dit køb. Du vil da få returneret varens pris, dog ikke forsendelsesomkostninger. Husk at pakke returvarer forsvarligt ind og vedlæg en kopi af ordren, gerne med begrundelse for, hvorfor du ikke ønsker vort produkt. Rester af åbnede pakker godtgøres ikke. tpi-danmark.dk kan ikke modtage underfrankerede returvarer eller varer pr. efterkrav, så sørg for at portoen passer.
Køb foretaget som business-to-business handler underligger ikke denne fortrydelsesret og vil være genstand for forhandling fra sag til sag.
Returvarer sendes udelukkende til denne adresse:
tpi-danmark.dk
RMA nummer (angiv ordrenummer)
Kvædevej 6
7700 Thisted
Ordrer - Behandling og afvikling
Efter afgivelsen af orden kan vore registrerede kunder løbende følge med i ordreafviklingens status ved at logge ind på tpi-danmark.dk's hjemmeside. Samtidig sendes der en foreløbig ordrebekræftelse pr. mail og endelig godkendelse af ordren, samt afsenderbekræftelse, som bevis på, at varen er afsendt..
Hvor det er muligt, fremsendes track-and-trace nummer, så det hurtigt kan kontrolleres via internettet, hvor langt forsendelsen er nået (gælder for forsendelser med Post Danmark).
Priser og betaling
Alle priser er angivet i DKK inkl. 25% moms. Samtlige leverancer sker mod kontant betaling, medmindre andet er aftalt. I tilfælde af overskreden betalingsdato forbeholder tpi-danmark.dk sig retten til at debitere et eventuelt rykkergebyr på DKK 100,00, samt morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned for virksomheder og en årlig rente på +6% på diskontoen fra forfaldsdato for private.
Købsaftaler med tpi-danmark.dk er underlagt de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, der som minimum opfylder forbrugerens rettigheder iht. gældende forbrugerlovgivning. Har du som vores kunde modtaget ordrebekræftelse, bedes du kontrollere, om din ordre stemmer overens med vores ordrebekræftelse og straks gøre tpi-danmark.dk opmærksom på eventuelle afvigelser.
Betaling: De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som kun du og PBS kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysninger om dig. Betaling kan ske ved onlinebetaling i shoppen eller ved bankoverførsel. Bestillingen afsendes når pengene registreres på tpi-danmark.dk’s konto eller der er modtaget mail om overførslen.
Reklamation og garanti
Reklamation og garanti - Kontakt os pr. mail, så finder vi en løsning sammen.
Hvor intet andet er anført, ydes som minimum 2 års reklamationsret. Hvor der i købet indgår printere, er fabrikantens producentgaranti gældende, hvorfor erstatninger leveres gennem producentens danske afdeling. Såfremt den leverede vare ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har tpi-danmark.dk ret til om- eller efterlevering dog ikke, hvis der er tale om væsentligt forsinket levering.
Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor manglen er eller burde være opdaget. Varer, der er testet og fundet uden fejl og mangler vil blive returneret på kundens regning. Fejlbehæftede varer sendes vederlagsfrit til tpi-danmark.dk, dog undtaget printere og anden hardware til reparation. For disse anvises den korrekte adresse for garantireparationer fra tpi-danmark.dk.
I øvrigt gælder udelukkende de beskrivelser, der fremgår af vores hjemmeside samt producentens dokumentation.
Kontooplysninger på din konto
Det påhviler vore tilmeldte kunder at holde kontooplysningerne up to date. Dette er meget vigtigt, idet det ellers ville kunne ske, at vi fremsender emails som fx. ordrebekræftelser, afsenderbekræftelser mv. til den forkerte adresse. På samme vis ville det kunne ske, at varerne sendes til en forkert modtageradresse. Så husk at kotrollere din konto og ændre adressen ved flytning.